ORDIN nr. 190 din 5 august 2022privind aprobarea modalității de desfășurare a Programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcții publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici - 2022, promoția Paul Negulescu
EMITENT
 • INSTITUTUL NAȚIONAL DE ADMINISTRAȚIE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 10 august 2022  Având în vedere prevederile:– art. 3 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 645/2020 privind organizarea și funcționarea Institutului Național de Administrație;– art. 26 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcții publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 832/2007, cu modificările și completările ulterioare;– Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 1.190/2022 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului național de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcții publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici - 2022, promoția Paul Negulescu;– Hotărârii Consiliului de coordonare nr. 9 din 19.04.2022 privind Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului național de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcții publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici;– Referatului Direcției programe de formare specializată nr. 3.438 din 2.08.2022 privind aprobarea modalității de desfășurare a Programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcții publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici - 2022, promoția Paul Negulescu,în temeiul art. 3 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 23/2016 privind înființarea Institutului Național de Administrație, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 44/2017, cu modificările ulterioare,președintele Institutului Național de Administrație emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă modalitatea de desfășurare a Programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcții publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici - 2022, promoția Paul Negulescu, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Institutului Național de Administrație,
  Alexandru-Mihai Ghigiu
  București, 5 august 2022.Nr. 190.  +  ANEXĂ
  MODALITATEA DE DESFĂȘURARE
  a Programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcții publice
  corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici - 2022, promoția Paul Negulescu
  Nr. crt.Module de formareDurata (zile/ore)Perioada de desfășurare
  1.Administrația publică din România în context european - grupele 1 și 23 zile/18 ore13-15 septembrie 2022
  Administrația publică din România în context european - grupele 3 și 43 zile/18 ore19-21 septembrie 2022
  2.Management strategic în administrația publică - grupele 1 și 23 zile/18 ore26-28 septembrie 2022
  Management strategic în administrația publică - grupele 3 și 43 zile/18 ore3-5 octombrie 2022
  3.Organizarea și coordonarea activităților în administrația publică - grupele 1 și 23 zile/18 ore10-12 octombrie 2022
  Organizarea și coordonarea activităților în administrația publică - grupele 3 și 43 zile/18 ore17-19 octombrie 2022
  4.Controlul și evaluarea performanței în administrația publică - grupele 1 și 23 zile/18 ore24-26 octombrie 2022
  Controlul și evaluarea performanței în administrația publică - grupele 3 și 43 zile/18 ore31 octombrie-2 noiembrie 2022
  5.Leadership, comunicare și negociere - grupele 1 și 23 zile/18 ore7-9 noiembrie 2022
  Leadership, comunicare și negociere - grupele 3 și 43 zile/18 ore14-16 noiembrie 2022
  6.Management financiar și bugetar - grupele 1 și 23 zile/18 ore21-23 noiembrie 2022
  Management financiar și bugetar - grupele 3 și 43 zile/18 ore5-7 decembrie 2022
  7.Managementul și dezvoltarea resurselor umane - grupele 1 și 23 zile/18 ore16-18 ianuarie 2023
  Managementul și dezvoltarea resurselor umane - grupele 3 și 43 zile/18 ore30 ianuarie-1 februarie 2023
  8.Managementul strategic al programelor și proiectelor - grupele 1 și 23 zile/18 ore6-8 februarie 2023
  Managementul strategic al programelor și proiectelor - grupele 3 și 43 zile/18 ore13-15 februarie 2023
  9.Studii prospective și fundamentarea politicilor publice - grupele 1 și 21 zi/6 ore9 februarie 2023
  Studii prospective și fundamentarea politicilor publice - grupele 3 și 41 zi/6 ore16 februarie 2023
  10.Evaluare finală-6-10 martie 2023
  ----