HOTĂRÂRE nr. 984 din 3 august 2022privind actualizarea valorii de inventar și a descrierii tehnice a unei părți dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului, în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate "CFR" - S.A., trecerea acesteia în domeniul public al comunei Berchișești, județul Suceava, precum și modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 10 august 2022  Având în vedere prevederile art. 2^1 și 2^2 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, și al art. 288 alin. (1) și art. 292 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă actualizarea valorii de inventar și a descrierii tehnice a unei părți dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului, în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR“ - S.A., conform anexei nr. 1.  +  Articolul 2(1) Se aprobă trecerea unei părți dintr-un imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul public al statului, administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR“ - S.A. în domeniul public al comunei Berchișești, județul Suceava.(2) După preluare, imobilul transmis potrivit alin. (1) se va utiliza pentru realizarea proiectului de investiții „Modernizarea drumurilor de interes local în comuna Berchișești, județul Suceava“, în termenul asumat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Berchișești nr. 3 din 29.01.2022.(3) Ministerul Transporturilor și Infrastructurii va urmări respectarea termenului și scopului pentru care se realizează transmiterea terenului prevăzut la alin. (1).  +  Articolul 3Dacă în termen de 5 ani de la data preluării imobilului prevăzut la art. 2 alin. (1) nu se realizează lucrările necesare obiectivului de investiții prevăzut la art. 2 alin. (2), acesta revine în domeniul public al statului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Articolul 4Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 2 alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și comuna Berchișești, județul Suceava, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 5Ministerul Transporturilor și Infrastructurii își va actualiza în mod corespunzător datele în evidența cantitativ-valorică și, împreună cu Ministerul Finanțelor, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 6Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Sorin Mihai Grindeanu
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  p. Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Marin Țole,
  secretar de stat
  București, 3 august 2022.Nr. 984.  +  Anexa nr. 1
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale părții din imobilul aflat în domeniul public al statului, în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
  și în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR“ - S.A., pentru care
  se actualizează valoarea de inventar și descrierea tehnică
  Nr. MFPCodul de clasificareDenumirea imobiluluiAdresaElementele-cadru de descriere tehnică/ Valorile contabile aferente activelor fixe corporale ce compun partea de imobil/Cartea funciară/ Nr. cadastraleValoarea de inventar (lei)
  147838 - parțial8.10.06Teren aferent Regionala CFR Iași - linii interoperabileJudețul Suceava, comuna BerchișeștiSuprafață = 6.887 mp; CF 32925 (3.486 mp) și CF 32926 (3.401 mp), Berchișești, județul Suceava67.000
   +  Anexa nr. 2
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale părții din imobilul care se transmite din domeniul public al statului, administrarea
  Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și din concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR“ - S.A.
  în domeniul public al comunei Berchișești, județul Suceava
  Nr. MFPCodul de clasificareDenumirea imobiluluiAdresaElementele-cadru de descriere tehnică/Valorile contabile aferente activelor fixe corporale ce compun partea de imobil/Cartea funciară/ Nr. cadastraleValoarea părții imobilului care se transmite (lei)Persoana juridică de la care se transmite imobilul/CUIPersoana juridică la care se transmite imobilul/CUI
  147838 - parțial8.10.06Teren aferent Regionala CFR Iași - linii interoperabileJudețul Suceava, comuna BerchișeștiSuprafață = 6.887 mp; CF 32925 (3.486 mp) și CF 32926 (3.401 mp), Berchișești, județul Suceava67.000Statul român, concesiunea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii CUI - 1363330Comuna Berchișești, județul Suceava CUI - 17527456
  ----