HOTĂRÂRE nr. 983 din 3 august 2022privind aprobarea desființării bazei sportive "Complexul Sportiv Stadionul Tineretului", situată în municipiul Craiova, bd. Știrbei Vodă nr. 9, județul Dolj, aflată în domeniul public al județului Dolj și în administrarea Consiliului Județean Dolj
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 10 august 2022  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 79 alin. (1) din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICSe aprobă desființarea bazei sportive „Complexul Sportiv Stadionul Tineretului“, situată în municipiul Craiova, bd. Știrbei Vodă nr. 9, județul Dolj, aflată în domeniul public al județului Dolj și în administrarea Consiliului Județean Dolj, având datele de identificare prezentate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  p. Viceprim-ministru,
  Mihaela-Ioana Kaitor,
  secretar de stat
  Ministrul sportului,
  Novák Carol-Eduard
  București, 3 august 2022.Nr. 983.  +  ANEXĂ
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale bazei sportive „Complexul Sportiv Stadionul Tineretului“, situată în municipiul Craiova,
  bd. Știrbei Vodă nr. 9, județul Dolj, propusă a fi desființată
  Nr. crt.Denumirea bunuluiAdresa bunuluiCaracteristicile tehnice ale bunului imobilSituația juridică actuală
  1„Complexul Sportiv Stadionul Tineretului“Municipiul Craiova, bd. Știrbei Vodă nr. 9, județul DoljTeren intravilan, suprafață 20.704 mp, și construcții:C1 - vestiare, nr. niveluri 1 (parter), suprafață construită la sol 33 mp;C2 - vestiare, nr. niveluri 1 (parter), suprafață construită la sol 228 mp;C3 - tribuna II, nr. niveluri 1 (parter), suprafață construită 1.443 mp;C4 - tribuna I, nr. niveluri 1 (parter), suprafață construită 609 mp;C5 - teren de tenis, suprafață construită la sol 1.058 mp;C6 - teren de tenis, suprafață construită la sol 534 mp;C7 - teren de fotbal, suprafață construită 8.487 mp;C8 - casă de bilete, nr. niveluri 1 (parter), suprafață construită 6 mp;C9 - teren tenis de câmp, suprafață construită la sol 858 mp;C10 - vestiare, nr. niveluri 1 (parter), suprafață construită la sol 34 mp;C11 - spațiu comercial, nr. niveluri 1 (parter), suprafață construită la sol 127 mp;C12 - teren tenis de câmp zgură, suprafață construită la sol 843 mp;C13 - casă de bilete, nr. niveluri 1 (parter), suprafață construită 5 mp;C14 - cabină pentru rezervare, nr. niveluri 1 (parter), suprafață construită 12 mp;C15 - cabină pentru rezervare, nr. niveluri 1 (parter), suprafață construită 11 mp;C16 - teren tenis de câmp zgură, suprafață construită la sol 840 mp;Împrejmuire (gard de zidărie și porți metalice), lungime 334 mlCF 234474Domeniul public al județului Dolj;Hotărârea Guvernului nr. 1.099/2003;Protocol nr. 346/2003;CF nr. 234474 Craiova
  ----