ACORD din 27 iunie 2022între Guvernul României și Guvernul Republicii Serbia privind acordarea dreptului de proprietate asupra clădirii "Luceafărul" României
EMITENT
 • ACT INTERNAȚIONAL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 10 august 2022  Notă
  Aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 980 din 3 august 2022, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 791 din 10 august 2022.
  Guvernul României și Guvernul Republicii Serbia (denumite în continuare părțile),construind pe baza tradiției îndelungate a relațiilor de prietenie și de bună vecinătate,reafirmând cooperarea foarte strânsă și înțelegerea existente între părți în toate domeniile, cu intenția de a consolida, în continuare, cooperarea și de a întări suplimentar relațiile de prietenie,recunoscând importanța minorităților naționale pentru conectarea și consolidarea legăturii dintre statele lor înrudite,recunoscând importanța, între altele, a clădirilor istorice pentru dezvoltarea legăturilor culturale între state și pentru recunoașterea publică a rolului trecutului comun în promovarea de relații sănătoase și solide între state,au convenit următoarele:  +  Articolul 1Guvernul Republicii Serbia acordă Guvernului României, fără compensație sau alte condiții, dreptul de proprietate asupra clădirii „Luceafărul“ situată în municipalitatea Vršac, la adresa Piața Svetog Teodora Vršačkog nr. 33, lotul cadastral nr. 1120, municipalitatea cadastrală din Vršac.  +  Articolul 2(1) Guvernul României va folosi clădirea „Luceafărul“ pentru activități consulare, conform Convenției de la Viena privind relațiile consulare (1963), în vederea promovării culturii și tradițiilor române și menținerii cooperării cu persoanele aparținând minorității naționale române din Republica Serbia.(2) În cazul în care Guvernul României exprimă dorința de a folosi clădirea „Luceafărul“ în alte scopuri decât cele prevăzute în primul alineat al acestui articol, va solicita, pe cale diplomatică, consimțământul Guvernului Republicii Serbia, care va transmite răspunsul solicitat în termen de 60 de zile de la primirea solicitării.  +  Articolul 3(1) Guvernul României nu va avea dreptul de a ceda proprietatea asupra clădirii „Luceafărul“ fără acordul explicit al Guvernului Republicii Serbia.(2) În cazul în care Guvernul României intenționează să vândă clădirea „Luceafărul“, Guvernul Republicii Serbia va avea un drept de preempțiune privind cumpărarea.(3) În cazul în care Guvernul României intenționează să cedeze proprietatea asupra clădirii „Luceafărul“, va notifica această intenție Guvernului Republicii Serbia, pe cale diplomatică. Guvernul Republicii Serbia va informa Guvernul României cu privire la poziția sa în termen de maximum 60 de zile de la data notificării.  +  Articolul 4(1) Clădirea „Luceafărul“ va deveni proprietatea României la data predării, prilej cu care va fi semnat un protocol special, care va fi anexat acestui acord și va fi considerat parte integrantă a acestuia.(2) Predarea va avea loc în maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a acestui acord, la o dată care va fi convenită între părți pe cale diplomatică.  +  Articolul 5Prezentul acord va intra în vigoare la data primirii ultimei notificări, pe cale diplomatică, prin care părțile se înștiințează reciproc asupra îndeplinirii procedurilor interne necesare pentru intrarea sa în vigoare.Semnat la București la 27 iunie 2022, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, sârbă și engleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de divergență privind interpretarea, textul în limba engleză va prevala.
  Pentru Guvernul României,
  Bogdan-Lucian Aurescu,
  ministrul afacerilor externe
  Pentru Guvernul Republicii Serbia,
  Nikola Selaković,
  ministrul afacerilor externe
  ----