HOTĂRÂRE nr. 980 din 3 august 2022pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Serbia privind acordarea dreptului de proprietate asupra clădirii "Luceafărul" României, semnat la București la 27 iunie 2022
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 10 august 2022  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICSe aprobă Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Serbia privind acordarea dreptului de proprietate asupra clădirii „Luceafărul“ României, semnat la București la 27 iunie 2022.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Cornel Feruță,
  secretar de stat
  București, 3 august 2022.Nr. 980.ACORD din 27 iunie 2022între Guvernul României și Guvernul Republicii Serbia privind acordarea dreptului de proprietate asupra clădirii "Luceafărul" României