ORDIN nr. 1.347 din 29 iulie 2022pentru aprobarea Instrucțiunilor privind inspecțiile de siguranță a navigației la navele de transport și terminalele de operare a mărfurilor periculoase și inspecțiile pentru emiterea certificatelor de gas free și hot work în apele naționale navigabile și în porturile românești
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 785 din 8 august 2022    Având în vedere Referatul Direcției transport naval nr. 23.141/1.250 din 15.06.2022,în temeiul art. 9 din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul transporturilor și infrastructurii, nr. 245/2022 privind inspecțiile de siguranță a navigației la navele de transport și terminalele de operare a mărfurilor periculoase (produse petroliere, produse chimice lichide și gaze lichefiate) și inspecțiile pentru emiterea certificatelor de gas free și hot work în apele naționale navigabile și în porturile românești și al art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu modificările și completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul transporturilor și infrastructurii, emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Instrucțiunile privind inspecțiile de siguranță a navigației la navele de transport și terminalele de operare a mărfurilor periculoase și inspecțiile pentru emiterea certificatelor de gas free și hot work în apele naționale navigabile și în porturile românești, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 785 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul din șos. Panduri nr. 1, bl. P33, parter, sectorul 5, București.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Viceprim-ministru, ministrul transporturilor și infrastructurii,
    Sorin Mihai Grindeanu
    București, 29 iulie 2022.Nr. 1.347.  +  ANEXĂINSTRUCTIUNIprivind inspecțiile de siguranță a navigației la navele de transport și terminalele deoperare a mărfurilor periculoase și inspecțiile pentru emiterea certificatelor de gasfree și hot work în apele naționale navigabile și în porturile românești