RAPORT nr. 9.697 din 18 iulie 2022privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Puterii Umaniste (Social-Liberal) în anul 2022
EMITENT
  • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 5 august 2022
    - extras -
    În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) și ale art. 44 alin. (1), (4) și (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2022, aprobat de președintele Autorității Electorale Permanente, precum și cu notificarea misiunii de control, în perioada 4.07.2022-15.07.2022 s-a desfășurat misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale privind veniturile și cheltuielile înregistrate de Partidul Puterii Umaniste (Social-Liberal) în anul 2021, perioada verificată fiind 1.01.2021-31.12.2021.I. Constatări:Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziția echipei de control s-a constatat că în anul 2021 veniturile Partidului Puterii Umaniste (Social-Liberal) au totalizat 1.207.017,25 lei și au fost obținute din venituri din cotizații în sumă de 495.705,75 și venituri din donații în sumă de 711.311,50 lei. Cheltuielile au fost în sumă de 1.414.309,48 lei.II. Sancțiuni aplicate:Nu au fost aplicate sancțiuni.București, 18 iulie 2022.Nr. 9.697.-----