ORDIN nr. 2.012 din 26 iulie 2022pentru desemnarea Asociației Române de Mediu 1998 ca organism național în vederea atestării persoanelor fizice și juridice care desfășoară activități din domeniul gestionării siturilor contaminate
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 5 august 2022    Având în vedere Referatul de aprobare al Direcției generale deșeuri și situri contaminate nr. 99.541/DGDSC din 10.06.2022,luând în considerare art. 75 lit. g) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, ținând cont de prevederile art. 16 alin. (1) și (2) din Legea nr. 74/2019 privind gestionarea siturilor potențial contaminate și a celor contaminate,în baza prevederilor art. 172 alin. (2) din Metodologia de investigare a siturilor potențial contaminate și a celor contaminate, aprobată prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor și al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației nr. 1.423/3.687/2020, și ale Ordinului ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2.118/2020 pentru aprobarea componenței, regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei pentru desemnarea asociațiilor profesionale în domeniul protecției mediului în vederea atestării persoanelor fizice și juridice care desfășoară activități din domeniul gestionării siturilor contaminate, precum și a procedurii pentru desemnarea asociațiilor profesionale în domeniul protecției mediului în vederea atestării persoanelor fizice și juridice care desfășoară activități din domeniul gestionării siturilor contaminate,în temeiul prevederilor art. 57 alin. (1), (4) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare,ministrul mediului, apelor și pădurilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se desemnează Asociația Română de Mediu 1998, persoană juridică de drept privat, fără scop lucrativ, cu sediul în București, bd. General Vasile Milea nr. 1G, sectorul 6, ca organism național în vederea atestării persoanelor fizice și juridice care desfășoară activități din domeniul gestionării siturilor contaminate.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
    Tánczos Barna
    București, 26 iulie 2022.Nr. 2.012.-----