DECIZIE nr. 428 din 4 august 2022privind conferirea Semnului onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public unor funcționari publici
EMITENT
 • PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 5 august 2022  Având în vedere Adresa Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 32.389 din 5 iulie 2022, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 20/20.035/MN din 5 iulie 2022,în temeiul art. 29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 1, art. 4 alin. (1) lit. c) și art. 6 din Legea nr. 391/2004 privind Semnul onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public, cu modificările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.  +  ARTICOL UNICSe conferă Semnul onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public funcționarilor publici prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  p. Secretarul general al Guvernului,
  Alexandru-Cristian Vasilescu
  București, 4 august 2022.Nr. 428.  +  ANEXĂ
  LISTA
  funcționarilor publici care au 20, 25 și 30 de ani de activitate în funcția publică și cărora li se acordă Semnul onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public
  Nr. crt.Numele și prenumele/InstituțiaVechimea (ani)
  Consiliul Județean Timiș
  1.Păduraru Dan Sorin30 de ani
  2.Stana Maria25 de ani
  3.Ursoiu Maria30 de ani
  4.Ursu Mirela Zori25 de ani
  5.Tărâlă Doina Adriana30 de ani
  6.Mitrică-Mărăcine Tuța-Narcisa-Mirela20 de ani
  7.Roșu Elena25 de ani
  8.Mladin Maria30 de ani
  ----