HOTĂRÂRE nr. 978 din 3 august 2022pentru modificarea anexelor nr. 1-6 la Hotărârea Guvernului nr. 433/2022 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2022-2023
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 781 din 5 august 2022  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICAnexele nr. 1-6 la Hotărârea Guvernului nr. 433/2022 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2022-2023, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 și 328 bis din 4 aprilie 2022, se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1-6*) la prezenta hotărâre.*) Anexele nr. 1-6 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 781 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul din șos. Panduri nr. 1, bl. P33, parter, sectorul 5, București.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul educației,
  Sorin-Mihai Cîmpeanu
  p. Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Mădălin-Cristian Vasilcoiu,
  secretar de stat
  București, 3 august 2022.Nr. 978.  +  ANEXE nr. 1-6ANEXEpentru modificarea anexelor nr. 1 - 6 la Hotărârea Guvernului nr. 433/2022 privind aprobareaNomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare șia structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2022 - 2023