ORDIN nr. 20.953 din 22 iulie 2022privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru "Perfecționarea/recalificarea angajaților din societăți", asociată Planului național de redresare și reziliență al României 2021-2026, pilonul II, componenta C7, investiția 19
EMITENT
 • MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ȘI DIGITALIZĂRII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 770 din 2 august 2022  Ținând cont de:– prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare;– prevederile Regulamentului nr. 651/2014 al Comisiei de declarare a anumitor categorii de ajutor compatibile cu piața comună în aplicarea art. 107 și 108 din tratat (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare), publicat în Jurnalul Oficial al UE, seria L, nr. 187/26.06.2014, cu modificările și completările ulterioare;– prevederile Regulamentului (UE) nr. 241/2021 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență;– Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României;– Avizul Consiliului Concurenței nr. 8.215 de 14.06.2022 referitor la Proiectul de ordin al ministrului cercetării, inovării și digitalizării pentru aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru perfecționarea/recalificarea angajaților din societăți, asociată Planului național de redresare și reziliență al României, pilonul II, componenta C7, 2021-2026;– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 178/2022;– Hotărârea Guvernului nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență;– Referatul nr. 750.013 din 5.07.2022 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru „Perfecționarea/recalificarea angajaților din societăți“, asociată Planului național de redresare și reziliență al României, 2021-2026, pilonul II, componenta C7, investiția 19,în temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 371/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, cu modificările și completările ulterioare,ministrul cercetării, inovării și digitalizării emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Schema de ajutor de minimis pentru „Perfecționarea/recalificarea angajaților din societăți“, asociată Planului național de redresare și reziliență al României 2021-2026, pilonul II, componenta C7, investiția 19, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul cercetării, inovării și digitalizării,
  Andrei Alexandru,
  secretar de stat
  București, 22 iulie 2022.Nr. 20.953.  +  ANEXĂSCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMISpentru "Perfecționarea/recalificarea angajaților din societăți", asociată Planului național de redresare și reziliență al României 2021-2026,pilonul II, componenta C7, investiția 19