HOTĂRÂRE nr. 45 din 17 ianuarie 2002privind darea unor imobile, proprietate publică a statului, în administrarea Ministerului Culturii și Cultelor și în folosință gratuita a Uniunii Scriitorilor din România
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 66 din 30 ianuarie 2002  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României, precum și ale art. 12 alin. (1)-(3) și ale art. 17 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă darea în administrarea Ministerului Culturii și Cultelor a imobilelor, proprietate publică a statului, formate din construcții și terenul aferent, identificate potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, împreună cu bunurile din dotare.  +  Articolul 2Se aprobă darea imobilelor prevăzute la art. 1 în folosință gratuita, pe o perioadă de 49 de ani, a Uniunii Scriitorilor din România, cu destinația de case de creație și odihnă pentru membrii uniunii.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  Ministrul culturii și cultelor,
  Razvan Theodorescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  București, 17 ianuarie 2002.Nr. 45.  +  ANEXĂ
  DATELE DE IDENTIFICARE
  a imobilelor care se dau în administrarea Ministerului Culturii și Cultelor și în folosință gratuita,
  pe o perioadă de 49 de ani, a Uniunii Scriitorilor din România
  Denumirea imobilelorLocul unde sunt situate imobilele
  Vila nr. 38Sovata-Băi, județul Mureș
  Abrogată
  (la 10-08-2022, Anexa a fost modificată de Articolul 3 din HOTĂRÂREA nr. 996 din 3 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 793 din 10 august 2022 )
  -----