ORDIN nr. 2.909 din 27 decembrie 2016pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea și utilizarea fondurilor publice pentru deschiderea de acreditive de către ordonatorii de credite din Ministerul Apărării Naționale și Ministerul Afacerilor Interne
EMITENT
  • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 9 ianuarie 2017    (la 10-08-2022, Titlul actului normativ a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.787 din 1 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 10 august 2022 ) Având în vedere dispozițiile art. 34 și 35 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 19 lit. d) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare,ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind angajarea și utilizarea fondurilor publice pentru deschiderea de acreditive de către ordonatorii de credite din Ministerul Apărării Naționale și Ministerul Afacerilor Interne, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. (la 10-08-2022, sintagma: Ministerul Apărării Naționale a fost înlocuită de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 1.787 din 1 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 10 august 2022 )  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul finanțelor publice,
    Anca Dana Dragu
    București, 27 decembrie 2016.Nr. 2.909.  +  ANEXĂNORME METODOLOGICEprivind angajarea și utilizarea fondurilor publice pentru deschiderea de acreditive decătre ordonatorii de credite din Ministerul Apărării Naționale și Ministerul AfacerilorInterne