ORDIN nr. 2 din 28 iulie 2022privind raportarea informațiilor referitoare la expunerile care fac obiectul moratoriilor legislative conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2022 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de bănci și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori
EMITENT
  • BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 760 din 29 iulie 2022    Având în vedere prevederile art. 59 alin. (1) și ale art. 153 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 22 alin. (1) și ale art. 54 din Legea nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României, ale art. 420 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 73 alin. (1) din Legea nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2022 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de bănci și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori,Banca Națională a României emite prezentul ordin.  +  Articolul 1(1) Se aprobă modelele formularelor privind raportarea de către instituțiile de credit a informațiilor referitoare la expunerile care fac obiectul moratoriilor legislative conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2022 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de bănci și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori, cuprinse în anexa nr. 1*) care face parte integrantă din prezentul ordin.(2) Se aprobă Normele metodologice privind raportarea de către instituțiile de credit a informațiilor referitoare la expunerile care fac obiectul moratoriilor legislative conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2022 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de bănci și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori, cuprinse în anexa nr. 2*) care face parte integrantă din prezentul ordin.(3) Se aprobă modelele formularelor privind raportarea de către instituțiile financiare nebancare a informațiilor referitoare la expunerile care fac obiectul moratoriilor legislative conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2022 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de bănci și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori, cuprinse în anexa nr. 3*) care face parte integrantă din prezentul ordin.(4) Se aprobă Normele metodologice privind raportarea de către instituțiile financiare nebancare a informațiilor referitoare la expunerile care fac obiectul moratoriilor legislative conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2022 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de bănci și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori, cuprinse în anexa nr. 4*) care face parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexele nr. 1-4 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 760 bis, care se poate achiziționa de la Biroul pentru relații cu publicul din Str. Parcului nr. 65, intrarea A, sectorul 1, București.  +  Articolul 2Prevederile prezentului ordin se aplică următoarelor entități:1. instituțiilor de credit pentru care Banca Națională a României este autoritate competentă potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, precum și sucursalelor instituțiilor de credit din străinătate care desfășoară activitate pe teritoriul României, denumite în înțelesul prezentului ordin instituții de credit;2. instituțiilor financiare nebancare definite potrivit Legii nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare, precum și sucursalelor instituțiilor financiare nebancare din străinătate care desfășoară activitate pe teritoriul României, denumite în înțelesul prezentului ordin instituții financiare nebancare.  +  Articolul 3Persoanele care asigură administrarea și/sau conducerea instituțiilor menționate la art. 2, precum și alte persoane care au obligația gestionării acestora, directorii economici, contabilii-șefi sau alte persoane autorizate trebuie să asigure măsurile necesare pentru aplicarea corespunzătoare a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se aplică începând cu raportarea întocmită pentru data de referință 30.09.2022.
    Președintele Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României,
    Mugur Constantin Isărescu
    București, 28 iulie 2022.Nr. 2.  +  Anexe nr. 1-4ANEXEreferitoare la raportarea informațiilor referitoare la expunerile care fac obiectul moratoriilorlegislative conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2022 privind acordarea unorfacilități pentru creditele acordate de bănci și instituții financiare nebancare anumitorcategorii de debitori