HOTĂRÂRE nr. 953 din 27 iulie 2022pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2022 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de bănci și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 760 din 29 iulie 2022  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2022 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de bănci și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICSe aprobă Normele de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2022 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de bănci și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 27 iulie 2022.Nr. 953.  +  ANEXĂNORMEde aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2022 privind acordareaunor facilități pentru creditele acordate de bănci și instituții financiare nebancareanumitor categorii de debitori