ORDIN nr. 129 din 21 iulie 2022privind aprobarea modelului legitimației de acces în bazele sportive și la manifestările sportive
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ ANTI-DOPING
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 29 iulie 2022  Având în vedere:– prevederile art. 7 lit. g) și i) și ale art. 147 din Legea nr. 310/2021 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport;– prevederile art. 16 și 64 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– Referatul de aprobare al Direcției juridice și resurse umane nr. 682/DJRU din 20.07.2022,în temeiul art. 12 alin. (5) și (6) din Legea nr. 310/2021 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport,președintele Agenției Naționale Anti-Doping emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă modelul legitimației de acces în bazele sportive și la manifestările sportive organizate pe teritoriul României, prevăzut în anexa prezentului ordin.  +  Articolul 2Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Agenției Naționale Anti-Doping,
  Ștefan Rohnean
  București, 21 iulie 2022.Nr. 129.  +  ANEXĂ*)*) Anexa este reprodusă în facsimil.
  LEGITIMAȚIE DE ACCES
  - model -
  -----