ORDIN nr. 86 din 13 iulie 2022privind abrogarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 167/2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Unității de Politici Publice
EMITENT
  • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 29 iulie 2022    Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică și efectivele Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (5) și al art. 12 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:  +  Articolul 1Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 167/2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Unității de Politici Publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 895 din 8 noiembrie 2016, se abrogă.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul afacerilor interne,
    Lucian Nicolae Bode
    București, 13 iulie 2022.Nr. 86.-----