HOTĂRÂRE nr. 954 din 27 iulie 2022privind aprobarea normativelor de cheltuieli aferente organizării și desfășurării în România a celei de-a patra reuniuni a Procesului Intersesional de Negociere a Abordării Strategice a Managementului internațional al substanțelor chimice și de gestionare a produselor chimice și deșeurilor după anul 2020, în perioada 27 august-2 septembrie 2022, la București
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 28 iulie 2022  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 4 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Se aprobă normativele de cheltuieli aferente organizării și desfășurării în România a celei de-a patra reuniuni a Procesului Intersesional de Negociere a Abordării Strategice a Managementului internațional al substanțelor chimice și de gestionare a produselor chimice și deșeurilor după anul 2020, în perioada 27 august-2 septembrie 2022, la București, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.(2) Finanțarea cheltuielilor aferente organizării și desfășurării acțiunii prevăzute la alin. (1) se suportă de la bugetul de stat, din bugetul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor aprobat pentru anul 2022 prin Legea bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/2021, la capitolul 74.01 „Protecția mediului“, titlul 20 „Bunuri și servicii“, articolul 20.30 „Alte cheltuieli“, alineatul 20.30.02 „Protocol și reprezentare“, în limita sumei de 4.879.000 lei cu TVA, conform normativelor de cheltuieli prevăzute în anexă.  +  Articolul 2Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor răspunde, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, de modul de utilizare a sumelor aferente organizării și desfășurării acțiunii prevăzute la art. 1, cu respectarea normativelor de cheltuieli prevăzute în anexă.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Kelemen Hunor
  Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Tánczos Barna
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  Ministrul afacerilor externe,
  Bogdan Lucian Aurescu
  București, 27 iulie 2022.Nr. 954.  +  ANEXĂ
  NORMATIVE DE CHELTUIELI
  aferente organizării și desfășurării în România a celei de-a patra reuniuni a Procesului Intersesional de Negociere
  a Abordării Strategice a Managementului internațional al substanțelor chimice și de gestionare
  a produselor chimice și deșeurilor după anul 2020, în perioada 27 august-2 septembrie 2022, la București
  Observații: reuniunea durează 7 zile. Conform acordului bilateral între Guvernul României și Programul Națiunilor Unite pentru Mediu, spațiile vor fi puse la dispoziție cu o zi înaintea începerii conferinței și o zi după finalizarea ei.Număr total de participanți: 300
  Denumirea activitățilorSuma alocată (lei)
  1. Cheltuieli săli de conferință (plenară conferință, birouri de secretariat, punct de înregistrare participanți, centru pentru documentare, centru media, săli de evenimente conexe, spațiu expozițional), mobilier și echipamente aferente: - închiriere săli de conferință; - servicii de proiectare în vederea compartimentării spațiilor, servicii de închiriere spațiu, compartimentare cu panouri fonoabsorbante și amenajare spații; - închirieri de echipamente electrice, electronice și IT și servicii de asistență tehnică pentru acestea; - instalații de sonorizare, audio-video, echipă tehnică echipamente electrice; - închiriere de mobilier; - cheltuieli administrative pentru săli; - servicii de telefonie și internet3.901.690 lei
  2. Acțiuni de protocol: - tratații în timpul ședințelor plenarei, comitetului permanent și reuniunilor regionale (cafea, apă minerală, gustări) (20 lei/persoană/zi x 300 de persoane x 7 zile = 42.000 lei)42.000 lei
  3. Consumabile de secretariat, birotică și materiale promoționale: - cheltuieli de secretariat (consumabile, rechizite etc.); - ecusoane inscripționate cu sigla conferinței; - suporți nume/călăreți; - sisteme indicatoare139.342 lei
  4. Alte servicii și cheltuieli neprevăzute (eventuale cheltuieli referitoare la delegații înscrise ulterior, care implică suplimentarea cheltuielilor aferente sălii de conferință, suplimentarea acțiunilor de protocol, suplimentarea necesarului de consumabile de secretariat, birotică și materiale promoționale)16.968 lei
  TOTAL: 4.100.000 lei fără TVA
  TOTAL: 4.879.000 lei cu TVA
  ----