HOTĂRÂRE nr. 950 din 27 iulie 2022pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Reabilitarea, modernizarea și dotarea secțiilor din clădirea - corp principal C5 a Spitalului Județean de Urgență Vâlcea, situat în str. General Magheru nr. 54, municipiul Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea"
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 28 iulie 2022  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reabilitarea, modernizarea și dotarea secțiilor din clădirea - corp principal C5 a Spitalului Județean de Urgență Vâlcea, situat în str. General Magheru nr. 54, municipiul Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea“, realizat prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.“ - S.A., prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, din bugetul local al unității administrativ-teritoriale județul Vâlcea, precum și din alte surse de finanțare legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.  +  Articolul 3Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.“ - S.A., răspunde de modul de utilizare a sumelor aprobate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Kelemen Hunor
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila-Zoltán
  Ministrul sănătății,
  Alexandru Rafila
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 27 iulie 2022.Nr. 950.  +  ANEXĂ
  CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
  ai obiectivului de investiții „Reabilitarea, modernizarea și dotarea secțiilor din clădirea - corp principal C5
  a Spitalului Județean de Urgență Vâlcea, situat în str. General Magheru nr. 54, municipiul Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea“
  Titular: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației;Beneficiar: • Compania Națională de Investiții „C.N.I.“ - S.A., pe perioada realizării investiției• Unitatea administrativ-teritorială județul Vâlcea, după realizarea investițieiAmplasament: municipiul Râmnicu Vâlcea, str. General Magheru nr. 54, județul Vâlcea
  Indicatorii tehnico-economici
  Valoarea totală a investiției, inclusiv TVA,97.094mii lei
  din care C + M40.095mii lei
  Valoarea finanțată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Programul național de construcții de interes public sau național - prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.“ - S.A. 95.737mii lei
  Valoare finanțată de unitatea administrativ-teritorială județul Vâlcea(în prețuri valabile la data de 11.01.2022, 1 euro = 4,9452 lei)1.357mii lei
  Eșalonarea investiției:INV/C + M
  - Anul IINV32.161mii lei
  C + M15.804mii lei
  - Anul IIINV49.461mii lei
  C + M22.227mii lei
  - Anul IIIINV15.472mii lei
  C + M2.064mii lei
  Capacități:
  - suprafață desfășuratămp Ad4.774,06
  - regim de înălțime propusS parțial + P + 1E
  Durata de execuție a obiectivului de investițiiluni25
  Factori de riscObiectivul de investiții se va proteja antiseismic conform Normativului P100-3/2008, cu modificările și completările ulterioare.Finanțarea se va realiza de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, din bugetul local al unității administrativ-teritoriale județul Vâlcea, precum și din alte surse de finanțare legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.
  ----