DECRET nr. 1.064 din 28 iulie 2022pentru supunerea spre adoptare Parlamentului a aderării României la Convenția cu privire la înregistrarea obiectelor lansate în spațiul extraatmosferic, deschisă pentru semnare la New York la 14 ianuarie 1975
EMITENT
 • PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 28 iulie 2022  În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) și ale art. 100 din Constituția României, republicată, precum și ale art. 19 alin. (1) lit. a) și ale art. 21 alin. (1) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele, la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 184 din 13 iulie 2022, Președintele României decretează:  +  ARTICOL UNICSe supune spre adoptare Parlamentului aderarea României la Convenția cu privire la înregistrarea obiectelor lansate în spațiul extraatmosferic, deschisă pentru semnare la New York la 14 ianuarie 1975, și se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
  KLAUS-WERNER IOHANNIS
  În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituția României, republicată, contrasemnăm acest decret.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  București, 28 iulie 2022.Nr. 1.064.----