HOTĂRÂRE nr. 902 din 13 iulie 2022privind punerea în executare a Sentinței civile nr. 54 din 5 august 2020 pronunțate de Curtea de Apel Brașov - Secția contencios administrativ și fiscal în Dosarul nr. 512/64/2016, definitivă prin Decizia civilă nr. 775 din 10 februarie 2022 a Înaltei Curți de Casație și Justiție - Secția de contencios administrativ și fiscal
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 26 iulie 2022  Având în vedere dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 și nr. 1.107/70 ale Consiliului,ținând cont de Sentința civilă nr. 54 din 5.08.2020 pronunțată de Curtea de Apel Brașov - Secția contencios administrativ și fiscal în Dosarul 512/64/2016, rămasă definitivă prin Decizia civilă nr. 775 din 10.02.2022 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție - Secția de contencios administrativ și fiscal în Dosarul nr. 2.505/1/2020,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 18 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, al art. 38 alin. (1) și art. 39 alin. (1^1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICÎn vederea punerii în executare a Sentinței civile nr. 54 din 5 august 2020 pronunțate de Curtea de Apel Brașov - Secția contencios administrativ și fiscal în Dosarul nr. 512/64/2016, definitivă prin Decizia civilă nr. 775 din 10 februarie 2022 a Înaltei Curți de Casație și Justiție - Secția de contencios administrativ și fiscal, se aprobă Actul adițional pe anul 2015 la Contractul de servicii publice în transportul feroviar de călători pentru perioada 2012-2015 al Societății Comerciale REGIOTRANS - S.R.L., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 74/2012, cu modificările ulterioare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  p. Viceprim-ministru, ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Bogdan-Stelian Mîndrescu,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 13 iulie 2022.Nr. 902.  +  ANEXĂACT ADIȚIONAL PE ANUL 2015la Contractul de servicii publice în transportul feroviar de călători pentru perioada2012-2015 al Societății Comerciale REGIOTRANS - S.R.L., aprobat prin Hotărârea Guvernuluinr. 74/2012