HOTĂRÂRE nr. 1.997 din 19 iulie 2022pentru modificarea Regulamentului privind evaluarea activității profesionale a judecătorilor, aprobat prin Hotărârea Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.113/2021
EMITENT
  • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - SECȚIA PENTRU JUDECĂTORI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 26 iulie 2022    În temeiul dispozițiilor art. 133 alin. (5) și (7) din Constituția României, republicată, și ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere dispozițiile art. 39 alin. (6) și ale art. 106 lit. h) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu majoritatea voturilor membrilor prezenți (8 voturi da, 2 voturi nule),Secția pentru Judecători a Consiliului Superior al Magistraturii h o t ă r ă ș t e:  +  Articolul IRegulamentul privind evaluarea activității profesionale a judecătorilor, aprobat prin Hotărârea Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.113/2021, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 988 și 988 bis din 15 octombrie 2021, se modifică după cum urmează:La articolul 5, alineatul (6) va avea următorul cuprins:(6) Motivele imputabile sunt stabilite de instanța de control judiciar și vor fi luate în considerare la evaluarea judecătorului numai dacă vizează aspecte de nelegalitate vădite ce decurg din încălcarea sau aplicarea greșită a normelor de drept material și/sau procesual, cu privire la care există practică unitară în materie. Pentru informarea instanței a cărei hotărâre se atacă, la instanța de control judiciar se întocmește o fișă în care se face mențiune despre caracterul imputabil/neimputabil al modificării/ desființării/casării.  +  Articolul IIPrezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Consiliului Superior al Magistraturii,
    judecător Marian Budă
    București, 19 iulie 2022.Nr. 1.997.----