ORDIN nr. 1.286 din 13 iulie 2022pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.778/2020 privind competența de exercitare a verificării situației fiscale personale și a activităților preliminare acesteia
EMITENT
  • MINISTERUL FINANȚELOR AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 733 din 21 iulie 2022    În temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 342 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 138 alin. (3) și art. 151 alin. (1) și (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, precum și avizul conform al Ministerului Finanțelor comunicat prin Adresa nr. 741.269 din 11.07.2022,președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.778/2020 privind competența de exercitare a verificării situației fiscale personale și a activităților preliminare acesteia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 565 din 29 iunie 2020, se modifică după cum urmează:1. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2Verificarea situației fiscale personale se exercită de către:a) Direcția generală control venituri persoane fizice din cadrul aparatului propriu al Agenției Naționale de Administrare Fiscală;b) serviciile de verificări fiscale din cadrul aparatului propriu al direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice;c) structurile de inspecție fiscală persoane fizice din cadrul unităților subordonate direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice.2. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7Direcția generală control venituri persoane fizice, Direcția generală coordonare control fiscal, precum și direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și unitățile subordonate acestora vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
    Lucian-Ovidiu Heiuș
    București, 13 iulie 2022.Nr. 1.286.-----