ORDIN nr. 450 din 31 mai 2022privind unele măsuri de informare a consumatorilor cu privire la insolvența persoanelor fizice
EMITENT
  • AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA CONSUMATORILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 19 iulie 2022    Având în vedere prevederile:– art. 1 alin. (1),art. 3 lit. b) și ale art. 66 lit. e) din Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare; – art. 3 alin. (1) lit. kk) din Hotărârea Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, cu modificările și completările ulterioare;– art. 45 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice;– Referatul nr. 434 din 27.05.2022, întocmit de Direcția de insolvență a persoanelor fizice,președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor emite prezentul ordin.  +  Articolul 1(1) Pentru corecta informare a consumatorilor și pentru a le oferi acestora posibilitatea să afle informații referitoare la modul în care pot avea acces la procedurile prevăzute de Legea nr. 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice, prestatorii de servicii financiar-bancare și nebancare, precum și casele de amanet au obligația să afișeze placheta informativă prevăzută în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin. (2) Placheta prevăzută la alin. (1) va fi realizată prin grija prestatorilor de servicii financiar-bancare și nebancare, precum și a caselor de amanet, conform modelului prezentat în anexa nr. 1, și se afișează în câmpul vizual al consumatorului, la loc vizibil, în spațiul de comercializare sau, după caz, de prestare a serviciului, lângă orarul de funcționare sau lângă casele de marcat.(3) Placheta prevăzută la alin. (1) va avea asociat codul QR cu referință către secțiunea Insolvență persoane fizice din cadrul paginii oficiale a Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor.  +  Articolul 2(1) Prestatorii de servicii financiar-bancare și nebancare, precum și casele de amanet care administrează site-uri de vânzări produse și servicii sunt obligați să afișeze pe prima pagină a site-ului - home page pictograma prevăzută în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin. (2) Pictograma prevăzută la alin. (1) va avea dimensiunea de 250 (L) x 50 (H) pixeli și va avea asociat un link cu referință externă către secțiunea Insolvență persoane fizice din cadrul paginii oficiale a Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor.  +  Articolul 3Placheta prevăzută la art. 1 și pictograma prevăzută la art. 2 vor fi descărcate gratuit de pe site-ul oficial al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, prin accesarea linkului https://anpc.ro/ce-este-insolvența-persoanelor-fizice/  +  Articolul 4Reprezentanții împuterniciți ai Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor vor verifica respectarea prevederilor prezentului ordin în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a acestuia.  +  Articolul 5Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor,
    Horia-Miron Constantinescu
    București, 31 mai 2022.Nr. 450.  +  Anexa nr. 1*)Dimensiune minimă: 16 cm x 16 cm.Modelul poate fi descărcat în format electronic de pe site-ul oficial al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor.Placheta este gratuită.*) Modelul plachetei este reprodus în facsimil.  +  Anexa nr. 2*)*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.----