HOTĂRÂRE nr. 893 din 13 iulie 2022privind numirea domnului Diaconu Dan în funcția de prefect al județului Dolj
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 13 iulie 2022  Având în vedere prevederile art. 250 alin. (1) și ale art. 251 alin. (1), (2), (2^1) și (2^3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICDomnul Diaconu Dan se numește în funcția de prefect al județului Dolj.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  București, 13 iulie 2022.Nr. 893.----