ORDIN nr. 4.150 din 29 iunie 2022pentru aprobarea cadrului de competențe digitale al profesionistului din educație
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAȚIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 700 din 13 iulie 2022    În conformitate cu prevederile art. 94 și ale art. 236-246 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, luând în considerare Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, aprobată prin Legea nr. 230/2021, cu modificările și completările ulterioare,în acord cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 134/2021 pentru aprobarea Acordului de împrumut (Mecanismul de redresare și reziliență) dintre Comisia Europeană și România, semnat la București la 26 noiembrie 2021 și la Bruxelles la 15 decembrie 2021, aprobată prin Legea nr. 114/2022, precum și cu Acordul de tip operațional nr. 12.319/21/ADD, încheiat între România, prin Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, și Comisia Europeană,în baza Acordului de finanțare privind implementarea reformelor și/sau investițiilor finanțate prin Planul național de redresare și reziliență nr. 31.394 din 18.03.2022, încheiat între Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și Ministerul Educației,în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă cadrul de competențe digitale al profesionistului din educație - DigCompEdu, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 700 bis, care se poate achiziționa de la Biroul pentru relații cu publicul din Str. Parcului nr. 65, intrarea A, sectorul 1, București.  +  Articolul 2Cadrul de competențe digitale al profesionistului din educație va fi cuprins în profilurile de competență ale cadrului didactic și în orice alt document privind formarea în cariera didactică, începând cu anul școlar 2022-2023.  +  Articolul 3Direcția generală pentru implementarea proiectului „România Educată“, Direcția generală învățământ preuniversitar, Direcția generală management resurse umane și rețea școlară, Direcția generală învățământ universitar, unitățile de învățământ preuniversitar și instituțiile de învățământ superior duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul educației,
    Sorin-Mihai Cîmpeanu
    București, 29 iunie 2022.Nr. 4.150.  +  ANEXĂANEXAprivind cadrul de competențe digitale al profesionistului din educație