ORDIN nr. 1.738 din 29 iunie 2022pentru aprobarea Normelor metodologice cu privire la modalitatea și frecvența de raportare de către furnizorii de servicii medicale, precum și circuitul informațional al fișei unice de raportare a bolilor transmisibile și pentru aprobarea Sistemului de alertă precoce și reacție privind prevenirea și controlul bolilor transmisibile
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 691 din 11 iulie 2022  Văzând Referatul de aprobare al Direcției generale asistență medicală, medicină de urgență și programe de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății nr. AP 577 din 29.06.2022,în temeiul art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 657/2022 privind aprobarea conținutului și a metodologiei de colectare și raportare a datelor pentru supravegherea bolilor transmisibile în Registrul unic de boli transmisibile și al art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice cu privire la modalitatea și frecvența de raportare de către furnizorii de servicii medicale, precum și circuitul informațional al fișei unice de raportare a bolilor transmisibile, conform anexei nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă Sistemul de alertă precoce și reacție privind prevenirea și controlul bolilor transmisibile, conform anexei nr. 2.  +  Articolul 3Bolile transmisibile se raportează statistic, folosind codurile numerice de boală utilizate pentru codificarea morbidității spitalicești, potrivit Clasificației internaționale a maladiilor, CIM 10, pe grupe de vârstă, gen și medii (urban/rural), conform anexei nr. 3.  +  Articolul 4Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 5Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului sănătății nr. 8/2000*) privind informarea operativă în probleme de epidemiologie și igienă, Ordinul ministrului sănătății nr. 588/2000*) privind stabilirea unor categorii de boli pentru care raportarea testărilor de laborator este obligatorie, Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1.466/2008 pentru aprobarea circuitului informațional al fișei unice de raportare a bolilor transmisibile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 642 din 8 septembrie 2008, Ordinul ministrului sănătății nr. 883/2005*) privind aprobarea Metodologiei de alertă precoce și răspuns rapid în domeniul bolilor transmisibile și Ordinul ministrului sănătății nr. 638/1978*) privind stabilirea bolilor transmisibile pentru care declararea, tratamentul sau internarea este obligatorie se abrogă.*) Ordinele ministrului sănătății nr. 8/2000, nr. 588/2000, nr. 883/2005 și nr. 638/1978 nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul sănătății,
  Adriana Pistol,
  secretar de stat
  București, 29 iunie 2022.Nr. 1.738.  +  Anexa nr. 1NORME METODOLOGICEcu privire la modalitatea și frecvența de raportare de către furnizorii de servicii medicale,precum și circuitul informațional al fișei unice de raportare a bolilor transmisibile  +  Anexa nr. 2SISTEMde alertă precoce și reacție privind prevenirea și controlul bolilor transmisibile  +  Anexa nr. 3
  CODURILE CIM 10
  ale bolilor transmisibile raportate statistic pe grupe de vârstă, gen și medii (urban/rural)
  Grup nr. CIM 10 al boliiBoala infecțioasă sau sindromul infecțios de raportat
  1.Boli 
  1.1.Boli prevenibile prin vaccinare:
  1A80Poliomielită
  2A35Tetanos
  3A33Tetanos neonatal
  4A36Difterie
  5A37Pertussis
  6B05Rujeolă
  7B06Rubeolă
  8P35.0Infecția rubeolică congenitală a nou-născutului
  9J10-11Gripă
  10A49.2, A41.3, J14Infecția cu Haemofilus influenzae B
  1.2.Boli transmise sexual:
  11A50Sifilis congenital
  12A51Sifilis recent (primar, secundar)
  13A52Sifilis tardiv
  14A54Infecții gonococice
  15A56Infecții cu Chlamydia trachomatis
  1.3.Hepatite virale:
  16B15Hepatită virală acută A
  17B16Hepatită virală acută B
  18B18.0, B18.1Hepatită virală cronică B
  19B17.1Hepatită virală acută C
  20B18.2Hepatită virală cronică C
  21B17.2Alte hepatite virale acute (hepatită virală acută E)
  22B17.0Suprainfecția acută prin agent Delta la un purtător de hepatită
  1.4.Boli transmise prin aliment, apă sau mediu:
  23A09Diareea și gastroenterita probabil infecțioasă (BDA fără etiologie determinată)
  24A04.0, A04.1, A04.2, A04.4Infecția enterică cu E. coli
  25A04.3Infecția enterohemoragică cu E. coli
  26A04.5Campylobacterioze
  27A04.6Yersinioze
  28A04.7Enterocolită cu Clostridium difficile
  29A07.2Cryptosporidiaza
  30A08.0Enterită cu rotavirus
  31A08.3Alte enterite (Norovirus)
  32A02Salmoneloze
  33A05.0, 2-9TIA (alte etiologii)
  34A05.1Botulism
  35A03.0Shigeloza cu Shigella dysenteriae (grupa A)
  36A03.1Shigeloza cu Shigella flexneri (grupa B)
  37A03.2Shigeloza cu Shigella boydii (grupa C)
  38A03.3Shigeloza cu Shigella sonnei (grupa D)
  39A06.0Dizenterie amoebiană
  40A01.0Febră tifoidă
  41A01.1-4Febră paratifoidă
  42A32.0-1Listerioză
  43A07.1Giardioză
  44B75Trichineloză
  45A27Leptospiroză
  46B58Toxoplasmoză
  47P37.1Toxoplasmoză congenitală
  1.5.Alte boli 
  1.5.1.Boli transmise prin agenți neconvenționali:
  48A81.0Varianta transmisibilă a encefalopatiei Creutzfeldt-Jakob
  1.5.2.Boli transmise aerian:
  49J00-06Infecții acute de căi respiratorii superioare
  50J12Pneumonie virală, neclasată la alte locuri
  51J20-22Infecții acute de căi respiratorii inferioare
  52J13-G00.1, A40.3Infecțiile pneumococice
  53A39.0Boala meningococică (MCSE)
  54G00.0-9Meningite bacteriene
  55A87Meningite virale
  56A17.0+Meningită bacilară TBC
  57A15Tuberculoză cu confirmare bacteriologică și histologică
  58A16Tuberculoză fără confirmare bacteriologică și histologică
  59A48.1-2Legioneloze
  60A70Psitacoză/Ornitoză
  61J02.0Angină streptococică
  62A38Scarlatină
  63B26Infecția urliană (parotidită epidemică)
  64B01Varicelă
  65B27.0Mononucleoză infecțioasă
  66B30Conjunctivită virală
  1.5.3.Zoonoze (altele decât cele menționate):
  67A22Antrax
  68A23Bruceloză acută
  69B67Echinococoză
  70B76Ankilostomiază
  71A21Tularemie
  72A24Morvă/Melioidoză
  73B55Leishmanioză
  74B72Dracunculoză
  75B73Onchocerciază
  76B74Filariaze
  77A82Rabie
  78A69.2Boala Lyme acută sau recentă
  79A85, 86Encefalite infecțioase primare
  80A84Encefalită cu virus transmis de căpușe
  81A92.0Febra de Chikungunya
  82A92.3Febra cu virus West Nile
  83A92Alte febre cu virus transmis de țânțari
  84A93, 94Alte febre cu virus transmis de artropode
  85A78Febra Q
  86A77.1Febra butonoasă
  87A79Alte rickettsioze
  88A98.5Febra hemoragică cu sindrom renal (hantaviroză)
  89 Infecția cu virus Zika
  1.5.4.Boli severe de import:
  90A00Holeră
  91B50-54Malarie
  92A20Pestă
  93A30Lepră
  94A75.0-9Tifosul exantematic/Brill
  95A95Febra galbenă
  96A90, A91Dengue
  97B03-4Variolă/Varioloid
  98A98.4Boală cu virusul Ebola
  2.Probleme medicale speciale:
  99 Gripa umană cauzată de un nou tip/subtip de virus gripal
  100 Infecția asociată asistenței medicale (IAAM) (toate manifestările)
  101 Rezistența la antimicrobiene
  102 Reacții adverse postvaccinale indezirabile (RAPI)
  103 Paralizia acută flască (PAF, protocol supraveghere)
  104B86Scabie
  105B25Citomegalia acută
  106U07.1 COVID-19, cu virus identificat
  107U07.2 COVID-19, cu virus neidentificat

  Model de raportare a bolilor transmisibile pe grupe de vârstă și medii
  CIM 10Grupa de vârstă (ani)< 112345-910-1415-1920-2425-3435-4445-5455-6465-7475-84≥ 85
  A37Total                
  Urban                
  Rural                
  Raportarea se va face la Centrul Național de Statistică în Sănătate Publică (CNSSP), pe macheta în format excel furnizată de INSP, prin CNSCBT.
  ----