HOTĂRÂRE nr. 838 din 29 iunie 2022privind stabilirea cuantumului limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor la îmbrăcăminte, încălțăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucării, transport, materiale cultural-sportive, precum și sumele de bani pentru nevoi personale, pentru copiii și tinerii pentru care s-a stabilit o măsură de protecție specială într-un serviciu public de tip rezidențial, precum și pentru mamele protejate în centre maternale
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 iulie 2022  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 129 alin. (5) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Prezenta hotărâre stabilește cuantumul limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor la îmbrăcăminte, încălțăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucării, transport, materiale cultural-sportive, precum și sumele de bani pentru nevoi personale, pentru copiii și tinerii pentru care s-a stabilit o măsură de protecție specială într-un serviciu public de tip rezidențial și pentru mamele protejate în centre maternale.  +  Articolul 2Sumele aferente drepturilor prevăzute la art. 1, pe grupe de vârstă, sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre și se aplică începând cu drepturile aferente lunii iunie 2022.  +  Articolul 3Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 763 din 21 octombrie 2014.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul familiei, tineretului și egalității de șanse,
  Domnica-Doina Pârcălabu,
  secretar de stat
  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  Ministrul educației,
  Sorin-Mihai Cîmpeanu
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila-Zoltán
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 29 iunie 2022.Nr. 838.  +  ANEXĂ
  LIMITELE MINIME
  de cheltuieli aferente drepturilor la îmbrăcăminte, încălțăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale,
  jucării, transport, materiale cultural-sportive, precum și sumele de bani pentru nevoi personale, pentru copiii și tinerii
  pentru care s-a stabilit o măsură de protecție specială într-un serviciu public de tip rezidențial,
  precum și pentru mamele protejate în centre maternale
  A. Îmbrăcăminte, încălțăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucării, transport, materiale cultural-sportive
  Grupa de vârstăValoare drepturi îmbrăcăminte, încălțăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucării, transport, materiale cultural-sportive (lei/an/copil/tânăr)
  De la 0 până la 2 ani inclusiv580,00
  De la 3 până la 6 ani inclusiv789,00
  De la 7 până la 13 ani inclusiv968,00
  De la 14 până la 17 ani inclusiv1.195,00
  De la 18 până la 26 de ani inclusiv1.338,00
  Mama protejată în centru maternal1.338,00
  B. Sume de bani pentru nevoi personale
  BeneficiarValoarea (lei/lună)
  Copiii și tinerii care beneficiază de o măsură de protecție specială într-un serviciu public de tip rezidențial, precum și pentru mamele protejate în centre maternale150,00
  ----