ORDIN nr. 1.528 din 29 iunie 2022privind stabilirea Procedurii de acordare a facilităților fiscale în domeniul construcțiilor
EMITENT
  • MINISTERUL FINANȚELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 1 iulie 2022    În temeiul art. 60 pct. 5 lit. d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare,ministrul finanțelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Procedura de acordare a facilităților fiscale în domeniul construcțiilor, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu veniturile aferente lunii iunie 2022.  +  Articolul 3Direcțiile de specialitate și structurile subordonate din cadrul Ministerului Finanțelor și Agenției Naționale de Administrare Fiscală duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul finanțelor,
    Adrian Câciu
    București, 29 iunie 2022.Nr. 1.528.  +  ANEXĂPROCEDURĂde acordare a facilităților fiscale în domeniul construcțiilor