ORDIN nr. 1.190/4.625/2022pentru aprobarea Procedurii de utilizare și funcționare a sistemului național privind monitorizarea transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ Nr. 1.190 din 30 iunie 2022
 • AUTORITATEA VAMALĂ ROMÂNĂ Nr. 4.625 din 30 iunie 2022
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 30 iunie 2022  Având în vedere prevederile art. 342 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, precum și avizul conform al Ministerului Finanțelor comunicat prin Adresa nr. 741.012 din 30.06.2022,în temeiul prevederilor art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2022 pentru instituirea Sistemului național privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport și de abrogare a art. XXVIII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative,în temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 8 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 237/2022 privind organizarea și funcționarea Autorității Vamale Române și pentru modificarea pct. 1 de la lit. C din cadrul anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 791/2009 privind condițiile pentru certificarea aeroporturilor civile internaționale sau deschise traficului aerian internațional,președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală și președintele Autorității Vamale Române emit următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Aplicația informatică de gestiune a transporturilor cu risc fiscal ridicat, parte a Sistemului național RO e-Transport, este disponibilă în sistemul informatic Spațiul privat virtual, denumit în continuare SPV. Operatorii economici care se înregistrează în SPV pentru utilizarea Sistemului RO eTransport se supun prevederilor Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.090/2022 privind aprobarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță între organul fiscal central și persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică.(2) Se aprobă Procedura de utilizare și funcționare a sistemului național privind monitorizarea transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport și categoriile de vehicule rutiere utilizate pentru transportul bunurilor cu risc fiscal ridicat, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.(3) Categoriile de vehicule rutiere care fac obiectul monitorizării în sistemul RO e-Transport sunt cele care au o masă maximă autorizată de minimum 3,5 tone, încărcate cu bunuri cu risc fiscal ridicat cu o masă brută totală mai mare de 500 kg sau o valoare totală mai mare de 10.000 de lei, aferente cel puțin unei relații comerciale care face obiectul transportului.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
  Lucian-Ovidiu Heiuș
  Președintele Autorității Vamale Române,
  Bogdan-Lari Mihei
   +  ANEXĂPROCEDURĂde utilizare și funcționare a sistemului național privind monitorizarea transporturilorde bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport