ORDIN nr. 1.647 din 10 iunie 2022pentru aprobarea Normelor metodologice privind controlul transferurilor de deșeuri
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 28 iunie 2022    Având în vedere Referatul de aprobare al Gărzii Naționale de Mediu nr. 423/GM din 19.01.2022, în temeiul art. 10^1 din Hotărârea Guvernului nr. 788/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 privind transferul de deșeuri, cu modificările și completările ulterioare, al art. 57 alin. (1), (4) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare,ministrul mediului, apelor și pădurilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind controlul transferurilor de deșeuri, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Garda Națională de Mediu duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
    Tánczos Barna
    București, 10 iunie 2022.Nr. 1.647.  +  ANEXĂNORME METODOLOGICEprivind controlul transferurilor de deșeuri