DECIZIE nr. 388 din 28 iunie 2022privind acordarea autorizării Societății Logic Computer - S.R.L. în vederea utilizării de tehnologii, echipamente și programe software în cadrul infrastructurilor informatice și de comunicații de interes național, precum și în rețelele 5G
EMITENT
 • PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 28 iunie 2022  Având în vedere Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Țării nr. 74/2022 privind avizarea solicitării pentru obținerea autorizării de utilizare a echipamentelor de infrastructură 5G, depusă de S.C. Logic Computer - S.R.L., precum și Adresa Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării înregistrată la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 20/15.328/M.N. din 23 mai 2022,în temeiul art. 29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 3 alin. (2) din Legea nr. 163/2021 privind adoptarea unor măsuri referitoare la infrastructuri informatice și de comunicații de interes național și condițiile implementării rețelelor 5G,prim-ministrul emite prezenta decizie.  +  ARTICOL UNICSe acordă Societății Logic Computer - S.R.L. autorizarea în vederea utilizării de tehnologii, echipamente și programe software în cadrul infrastructurilor informatice și de comunicații de interes național, precum și în rețelele 5G.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Marian Neacșu
  București, 28 iunie 2022.Nr. 388.----