HOTĂRÂRE nr. 815 din 23 iunie 2022privind actualizarea datelor de identificare și a valorii de inventar ale unui bun imobil aflat în administrarea Ministerului Educației prin Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca, precum și înscrierea unor bunuri imobile - clădiri în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestora în administrarea Universității "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 28 iunie 2022  Având în vedere prevederile art. 2^1 și 2^2 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 288 alin. (1) și art. 299 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, al art. 226 alin. (5) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 867 și 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă actualizarea caracteristicilor tehnice, ca urmare a înscrierii în cartea funciară, și a valorii de inventar, ca urmare a reevaluării, ale bunului imobil identificat cu nr. MF 6, aflat în administrarea Ministerului Educației prin Universitatea „Babeș-Bolyai“ din Cluj-Napoca, identificat potrivit anexei nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a bunurilor imobile - clădiri, identificate potrivit anexei nr. 2, și darea acestora în administrarea Universității „Babeș-Bolyai“ din Cluj-Napoca, cu destinația de infrastructură de cercetare.  +  Articolul 3Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 4Ministerul Educației și Universitatea „Babeș-Bolyai“ din Cluj-Napoca își vor actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică, iar Ministerul Educației, împreună cu Ministerul Finanțelor, va opera completările și modificările corespunzătoare în anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul educației,
  Sorin-Mihai Cîmpeanu
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 23 iunie 2022.Nr. 815.  +  Anexa nr. 1
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale bunului imobil - teren căruia i se actualizează caracteristicile tehnice
  ca urmare a înscrierii în cartea funciară și valoarea de inventar ca urmare a reevaluării
  Ordonator principal de crediteMinisterul Educației 13729380
  Grupa 8 (bunuri aflate în patrimoniul public)
  Elemente de identificare
  Nr. crt.Nr. MFCodul de clasificație Persoana juridică ce administrează bunulDenumirea bunuluiDescrierea tehnică actualizatăAdresaValoarea de inventar - lei-
  168.29.06Universitatea „Babeș-Bolyai“ din Cluj-Napoca CUI 4305849TerenS teren = 28.429 mp din totalul de 32.532 mp (măsurat), teren împrejmuit, delimitat cu gard, nr. cadastral 261806, CF nr. 261806 Cluj-NapocaJudețul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, str. Fântânele nr. 3021.134.800
   +  Anexa nr. 2
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale bunurilor imobile - clădiri care se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor
  din domeniul public al statului și care sunt date în administrarea Universității „Babeș-Bolyai“ din Cluj-Napoca
  Ordonator principal de crediteMinisterul Educației 13729380
  Nr. crt.Nr. MFCodul de clasificațieDenumirea bunului imobil AdresaElemente-cadru de descriere tehnicăPersoana juridică ce administrează imobilulBaza legalăValoarea de inventar- lei -
  1Se atribuie de către Ministerul Finanțelor 8.29.06Imobil Institutul de Cercetări în Chimie „Raluca Ripan“ Cluj-NapocaJudețul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, str. Fântânele nr. 30C1 - clădire principală cu suprafața construită la sol = 4.461 mp, compusă din 6 corpuri:Corp A: construcție D + P + E, cu Sc = 1.020 mp și Sd = 3.060 mp, pe fundații continue, structură zidărie portantă, planșee beton armat, șarpantă lemn, învelitoare tablă Lindab;Corp B: construcție D + P + E + M, cu Sc = 655 mp și Sd = 2.077 mp, pe fundații continue, structură zidărie portantă, planșee beton armat, șarpantă lemn, învelitoare tablă Lindab;Corp C: construcție D + P + E, cu Sc = 808 mp și Sd = 2.524 mp, pe fundații continue, structură zidărie portantă, planșee beton armat, șarpantă lemn, învelitoare tablă Lindab;Corp D: construcție D + P + E, cu Sc = 394 mp și Sd = 1.182 m, (cota de 717,5/1.182 parte + cota de 464,5/1.182 parte) pe fundații continue, structură zidărie portantă, planșee beton armat, șarpantă lemn, învelitoare tablă Lindab;Corp E: construcție P + 2E + M, cu Sc = 1.284 mp, Sd = 3.949 mp, cota de 3.592/3.949 parte, fundații continue, structură zidărie portantă, planșee beton armat, șarpantă lemn, învelitoare tablă Lindab;Corp F: construcție P + 2E + M, cu Sc = 329 mp și Sd = 987 mp, pe fundații continue, structură zidărie portantă, planșee beton armat, șarpantă lemn, învelitoare tablă Lindab, nr. cadastral 261806-C1, C2 - casă frigorifică, regim înălțime P, Sc = 59 mp, fundații continue, învelitoare tablă, nr. cadastral 261806-C2, C3 - casă aer comprimat, regim înălțime P, Sc = 87 mp, fundații continue, structură zidărie portantă, planșee beton armat, nr. cadastral 261806-C3, C5 - depozit subteran substanțe inflamabile, regim înălțime S, Sc = 70 mp, structură beton armat, nr. cadastral 261806-C5, C6 - depozit substanțe inflamabile și magazie substanțe toxice, regim înălțime P, Sc = 233 mp, cota de 225,92/233 parte, fundații continue, structură zidărie portantă, învelitoare tablă, nr. cadastral 261806-C6, C7 - gospodărie de apă - rezervoare și stații pompe, regim înălțime P, Sc = 335 mp, fundații continue beton, planșeu beton, nr. cadastral 261806-C7, C9 - remiza PSI și cabină poartă, regim înălțime P, Sc = 99 mp, fundații continue, structură zidărie portantă, planșeu beton armat, nr. cadastral 261806-C9, C10 - stații gaz, regim înălțime P, Sc = 53 mp, cota de 18/53 parte, stația gaz 1 cu Sc = 18 mp, structură metalică ușoară, nr. cadastral 261806-C10, C11 - Institutul de Tehnologie, regim înălțime P + 2E, Sc = 423 mp, Sd = 677 mp, fundații beton armat, structură cadre, planșee beton armat, acoperiș terasă, nr. cadastral 261806-C11, C12 - stație frig și centrală termică, regim înălțime P, Sc = 37 mp, fundații continue, structură zidărie portantă, planșeu terasă beton armat, nr. cadastral 261806-C12, C14 - rezervor apă subteran, Sc = 38 mp, structură beton, nr. cadastral 261806-C14, CF 261806 Cluj-NapocaUniversitatea „Babeș-Bolyai“ din Cluj-NapocaCUI 4305849Hotărârea Guvernuluinr. 1.076/2007, Sentința civilă nr. 3.666/201943.499.510
  -----