ORDIN nr. 365 din 6 iunie 2022pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 1.617 din 15 iunie 2022
  • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 365 din 6 iunie 2022
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 17 iunie 2022    ORDIN nr. 1.617 din 15 iunie 2022