RECTIFICARE nr. 60 din 30 martie 2022referitoare la Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 60/2022
EMITENT
  • AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 27 iunie 2022    La Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 60/2022 privind aprobarea transferului drepturilor dobândite și al obligațiilor asumate prin 5 licențe de concesiune pentru exploatare, încheiate între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Carpart Agregate - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 14 aprilie 2022, se fac următoarele rectificări:– în titlu și la art. 1, în loc de: „Societatea Carpart Agregate - S.A.“ se va citi: „Carpat Agregate - S.A.“; – la art. 1, în loc de: „Societatea HeidelbergCement România - S.R.L.“ se va citi: „HeidelbergCement România - S.A.“----