HOTĂRÂRE nr. 797 din 16 iunie 2022privind actualizarea valorilor de inventar și a datelor tehnice ale bunurilor imobile cu nr. M.F. 153568 și nr. M.F. 153569 din domeniul public al statului, aflate în administrarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, precum și transmiterea acestora din administrarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor în administrarea Institutului Național al Patrimoniului
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 27 iunie 2022  Având în vedere prevederile art. 867 alin. (1) și art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, ale art. 2^1 și 2^2 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 287 lit. a), art. 288 alin. (1), art. 298 și 299 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă actualizarea valorilor de inventar și a datelor tehnice ale bunurilor imobile cu nr. M.F. 153568 și nr. M.F. 153569 din domeniul public al statului, aflate în administrarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă transmiterea bunurilor imobile cu nr. M.F. 153568 și nr. M.F. 153569, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor în administrarea Institutului Național al Patrimoniului, instituție publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Culturii, în vederea înființării unui centru de documentare pentru patrimoniul cultural.  +  Articolul 3Predarea-preluarea bunurilor imobile prevăzute la art. 2 se face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 4Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor și Ministerul Culturii își vor actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică și, împreună cu Ministerul Finanțelor, vor opera modificările corespunzătoare în anexele nr. 26 și nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 5Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Marian Neacșu
  p. Președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor,
  Dănuț Păle
  Ministrul culturii,
  Lucian Romașcanu
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 16 iunie 2022.Nr. 797.  +  Anexa nr. 1
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale bunurilor imobile cu nr. M.F. 153568 și nr. M.F. 153569 din domeniul public al statului,
  aflate în administrarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor,
  pentru care se actualizează valoarea de inventar, în urma reevaluării clădirii și a terenului, și datele tehnice
  Nr. crt.Administrator Denumirea/CUINr. M.F. Codul de clasificareDenumireaAdresaValoarea de inventar actualizată (lei)Descrierea tehnică
  1.Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor - 16277408153568 8.29.08ClădireStr. Georges Clemenceau nr. 7, sectorul 1, București185.900,00C1 - S construită la sol = 273 mp, S utilă = 664,80 mp, S desfășurată = 949,80 mp, nr. niveluri - 4, regim de înălțime = S + P + 2, CF = 231587, nr. topografic - 231587-C1
  2.Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor - 16277408153569 8.29.08TerenStr. Georges Clemenceau nr. 7, sectorul 1, București2.882.100,00S teren = 384 mp, categorie folosință - curți-construcții, CF = 231587, nr. topografic - 231587
   +  Anexa nr. 2
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale bunurilor imobile cu nr. M.F. 153568 și nr. M.F. 153569, aflate în domeniul public al statului,
  care se transmit din administrarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor
  în administrarea Institutului Național al Patrimoniului
  Nr. crt.Nr. M.F.Codul de clasificațieDenumirea imobilului care se transferăDescrierea tehnicăValoarea de inventar (lei)AdresaPersoana juridică ce predă imobilulPersoana juridică ce preia imobilul
  1.1535688.29.08Clădire C1 - S construită la sol = 273 mp, S utilă = 664,80 mp, S desfășurată = 949,80 mp, nr. niveluri - 4, regim de înălțime = S + P + 2, CF = 231587, nr. topografic - 231587-C1185.900Str. Georges Clemenceau nr. 7, sectorul 1, BucureștiAutoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (CUI 16277408)Institutul Național al Patrimoniului (CUI 10444949)
  2.1535698.29.08TerenS teren = 384 mp, categorie folosință - curți-construcții, CF = 231587, nr. topografic - 2315872.882.100Str. Georges Clemenceau nr. 7, sectorul 1, BucureștiAutoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (CUI 16277408)Institutul Național al Patrimoniului (CUI 10444949)
  ----