HOTĂRÂRE nr. 796 din 16 iunie 2022privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului și în administrarea Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. a unor bunuri aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. - sucursalele regionale CF Timișoara și Galați, în vederea reutilizării și refolosirii, respectiv scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, după caz
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 27 iunie 2022  În conformitate cu art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 32/2007 privind reglementarea unor aspecte legate de modernizarea și reabilitarea unor părți din infrastructura feroviară publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 178/2008, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 864 și 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, și al art. 288 și art. 361 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului și în administrarea Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.ˮ - S.A. a unor bunuri aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.ˮ - S.A. - sucursalele regionale CF Timișoara și Galați, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Trecerea în domeniul privat al statului se face în vederea reutilizării și refolosirii, respectiv scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, după caz, a bunurilor prevăzute la art. 1, în condițiile legii. Compania Națională de Căi Ferate „C.F.R.ˮ - S.A. își va actualiza corespunzător datele din evidența contabilă.  +  Articolul 3Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, împreună cu Ministerul Finanțelor, va opera modificările corespunzătoare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Sorin Mihai Grindeanu
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 16 iunie 2022.Nr. 796.  +  ANEXĂ
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale bunurilor - fără terenuri - aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
  și în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A. - sucursalele regionale CF Timișoara și Galați,
  care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al statului și în administrarea
  Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A., în vederea reutilizării și refolosirii,
  respectiv scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, după caz
  CS MTI: 13633330CUI Compania Națională de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A.: R 11054529
  Grupa 8 (bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
  Nr. crt.Nr. MFCodul de clasificareDenumireaDatele de identificareAnul dobândirii/ dării în folosințăValoarea de inventar (lei)Situația juridicăSituația juridică actualăTipul bunului
  Descrierea tehnică (pe scurt)Vecinătăți (după caz, pe scurt)AdresaBaza legalăÎn administrare/ concesiuneConcesiune/ Închiriat/Dat cu titlu gratuit
  0123456789101112
  SRCF Timișoara
  1147792 parțial8.10.01Liniile ferate de circulație și aparate de cale, interoperabileLungimea totală a liniilor CF = 1,549 km Aparate de cale echivalente = 21 buc. Linii CF simple (neelectrificate) = 1,549 km (stațiile CF Dobra, Margina, Făget, Mănăștiur și Coșteiu Mare) CF 61371, 402280, 61368, 61370, 61400, 61404, 61417, 402823, 402822, 402815, 402705, 402696, 400799, 402280Sucursalele regionale CF Cluj, Brașov, CraiovaSucursala Regională CF Timișoara199855.222,00Hotărârea Guvernului nr. 581/1998, cu modificările și completările ulterioareconcesionateconcesionateimobil
  2147798 parțial8.10.07Instalații fixe de siguranță și de conducere operativă a circulației feroviare, interoperabileClădiri = 1 buc. stația CF Păuliș (instalație barieră = 1 buc. pe interstația Radna-Păuliș) LC = 5,903 km interstația Bătuța-Bârzava (instalație iluminat exterior = 1 buc. din stația Ghioroc) (PCV = 1 buc. pe interstația Bătuța-Bârzava) CF 303015Sucursalele regionale CF Cluj, Brașov, CraiovaSucursala Regională CF Timișoara1998437.031,50Hotărârea Guvernului nr. 581/1998, cu modificările și completările ulterioareconcesionateconcesionateimobil
  SRCF Galați
  2147840 parțial8.10.01Liniile ferate de circulație și aparate de cale, interoperabileLungimea totală a liniilor CF = 1,984 km Număr aparate de cale = 37 buc. Linii CF simple = 1,984 km Linii CF electrificate = 1,926 km Linii CF neelectrificate = 0,058 km (stațiile CF Târgu Ocna, Dofteana, Asău, Goioasa, Simbrea, Palanca, Ghimeș, Făurei, Spicu și Murgeanca) CF 63967, 61109, 62351, 60733, 60734, 60327, 60509, 70434, 72037 și 21600Sucursalele regionale CF Iași, Brașov, Constanța, București, Republica MoldovaSucursala Regională CF Galați1998482.367,00Hotărârea Guvernului nr. 581/1998, cu modificările și completările ulterioareconcesionateconcesionateimobil
  3147846 parțial8.10.07Instalații fixe de siguranță și de conducere operativă a circulației feroviare, interoperabileInstalații (CEM, BLSAR, LC, PCV) = 24 buc., din care: Instalații CEM = 9 buc. Instalații BLSAR = 10 buc. (L = 60,59 km) Instalații LC = 4 buc. (L = 2,915 km) Instalații PCV = 1 buc. (stațiile CF Ghimeș, Palanca, Simbrea, Dofteana, Târgu Ocna, Goioasa, Asău și interstațiile: Onești-Târgu Ocna, Târgu Ocna-Dofteana, Dofteana-Valea Uzului, Valea Uzului-Comănești, Comănești-Asău, Asău-Goioasa, Goioasa-Simbrea, Simbrea-Palanca, Palanca-Ghimeș, Ghimeș-Lunca de Jos)Sucursalele regionale CF Iași, Brașov, Constanța, București, Republica MoldovaSucursala Regională CF Galați1998317.482,00Hotărârea Guvernului nr. 581/1998, cu modificările și completările ulterioareconcesionateconcesionateimobil
  ----