ORDIN nr. 70 din 4 mai 2022pentru aprobarea componenței Comisiei Naționale pentru Alimente Noi și a regulamentului de organizare și funcționare a acesteia
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 1.000 din 4 aprilie 2022
  • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE Nr. 98 din 20 aprilie 2022
  • AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR Nr. 70 din 4 mai 2022
  • AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA CONSUMATORILOR Nr. 265 din 20 mai 2022
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 27 iunie 2022    ORDIN nr. 1.000 din 4 aprilie 2022