ORDIN nr. 2.979 din 10 iunie 2022pentru acreditarea temporară a Muzeului Geologic Național din București
EMITENT
 • MINISTERUL CULTURII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 27 iunie 2022  În baza Hotărârii Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor nr. 2.447 din 31.05.2022,în conformitate cu prevederile art. 13 din Criteriile și normele de acreditare a muzeelor și a colecțiilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.057/2007,în temeiul dispozițiilor art. 18 alin. (4) din Legea muzeelor și a colecțiilor publice nr. 311/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al prevederilor art. 11 alin. (1) și (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii, cu modificările și completările ulterioare,ministrul culturii emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se acreditează temporar, pentru o perioadă de 6 luni, Muzeul Geologic Național, cu sediul în municipiul București, cu următoarea condiție/ recomandare:– aducerea la zi a evidenței bunurilor culturale mobile.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul culturii,
  Camelia Veronica Marcu,
  secretar general
  București, 10 iunie 2022.Nr. 2.979.-----