ORDIN nr. 107 din 17 iunie 2022privind aprobarea unei licențe de concesiune pentru exploatare
EMITENT
  • AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 27 iunie 2022    Având în vedere art. 13 și art. 21 alin. (1^2) lit. a) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Resurse Minerale, cu modificările ulterioare,președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă licența de concesiune pentru exploatare nr. 13.832/2010 privind exploatarea resurselor de dolerit din perimetrul Măgura-Stănești, județul Mehedinți, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, și Societatea CLARIMAR IMPEX - S.R.L., identificată prin cod unic de înregistrare 5083880, în calitate de concesionar.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    p. Președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale,
    Sorin-Călin Gal
    București, 17 iunie 2022.Nr. 107.-----