HOTĂRÂRE nr. 795 din 16 iunie 2022privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Județean Timiș (U.M. 0520 Timișoara)
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 27 iunie 2022  Având în vedere prevederile art. 2^1 și 2^2 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 288 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului înregistrat la MF cu nr. 37657, aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Județean Timiș (U.M. 0520 Timișoara), ca urmare a finalizării unor obiective de investiții și a reevaluării acestuia în condițiile legii, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Ministerul Afacerilor Interne își va actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică și, împreună cu Ministerul Finanțelor, va opera modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 16 iunie 2022.Nr. 795.  +  ANEXĂ
  DATELE DE IDENTIFICARE
  a imobilului aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne -
  Inspectoratul de Jandarmi Județean Timiș (U.M. 0520 Timișoara),
  pentru care se actualizează valoarea de inventar, ca urmare a
  finalizării unor obiective de investiții și a reevaluării
  Nr. MFCodul de clasificațieDenumirea imobiluluiAdresa imobiluluiPersoana juridică ce administrează imobilul Valoarea de inventar actualizată(lei)
  376578.19.0145-44Județul TimișMinisterul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Județean Timiș (U.M. 0520 Timișoara)CUI 435809624.347.209,45
  -----