HOTĂRÂRE nr. 793 din 16 iunie 2022privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Iași, ca urmare a reevaluării, transmiterea acestuia în domeniul public al comunei Grozești, județul Iași, și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 27 iunie 2022  Având în vedere art. 2^1 și 2^2 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 864 și 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum și al art. 288 alin. (1) și art. 292 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă actualizarea valorii de inventar, ca urmare a reevaluării, a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Iași, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2(1) Se aprobă trecerea unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Iași în domeniul public al comunei Grozești, județul Iași.(2) După preluare, imobilul transmis potrivit alin. (1) se va utiliza în vederea realizării unui obiectiv în domeniul asistenței sociale constând în „centru social“ și „bază sportivă“.  +  Articolul 3Dacă în termen de 10 ani de la data preluării imobilului prevăzut la art. 2 nu se realizează lucrările necesare obiectivului de investiții de interes public local, acesta revine în domeniul public al statului.  +  Articolul 4Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol, încheiat între părțile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 5Ministerul Afacerilor Interne își va actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică și, împreună cu Ministerul Finanțelor, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 6Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  p. Viceprim-ministru,
  Mihaela-Ioana Kaitor,
  secretar de stat
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila-Zoltán
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 16 iunie 2022.Nr. 793.  +  Anexa nr. 1
  DATELE DE IDENTIFICARE
  a imobilului aflat în domeniul public al statului și în administrarea
  Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Iași,
  a cărui valoare de inventar se actualizează
  Nr. M.F.Codul de clasificațieDenumireaAdresaPersoana juridică care administrează imobilul (CIF)Valoarea de inventar actualizată (lei)
  1065278.19.0149-108Județul IașiMinisterul Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră IașiCUI 5051447206.507
   +  Anexa nr. 2
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale părții de imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea
  Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Iași,
  care trece în domeniul public al comunei Grozești, județul Iași
  Numărul de identificare al imobilului atribuit de MFCodul de clasificațieDenumireaimobilului transferatAdresa imobiluluiPersoana juridică de la care se transmite imobilulPersoana juridică la care se transmite imobilulDescrierea tehnică a imobilului care se transmiteValoarea de inventar(lei)
  1065278.19.0149-108Județul IașiStatul român, MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră IașiCUI 5051447Comuna Grozești, județul IașiCUI 4540526Teren în suprafață de 8.930 mp, CF nr. 60064206.507
  Pavilion C1 „cocină“Sc = 46 mp, CF nr. 60064-C1
  Pavilion C2 „grajd animale“S_c = 81 mp, CF nr. 60064-C2
  Pavilion C3 „garaj“S_c = 245 mp, CF nr. 60064-C3
  Pavilion C4 „depozit CL“S_c = 52 mp, CF nr. 60064-C4
  Pavilion C5 „anexă PSI“S_c = 25 mp, CF nr. 60064-C5
  Pavilion C6 „wc“S_c = 18 mp, CF nr. 60064-C6
  Pavilion C7 „coteț păsări“S_c = 26 mp, CF nr. 60064-C7
  Pavilion C8 „bordei zarzavat“S_c = 56 mp, CF nr. 60064-C8
  Pavilion C9 „depozit muniție“S_c = 28 mp, CF nr. 60064-C9
  Pavilion C10 „adăpost pompă apă“S_c = 2 mp, CF nr. 60064-C10
  Pavilion C11 „administrativ“S_c = 341 mp, CF nr. 60064-C11
  Pavilion C12 „șopron“S_c = 54 mp, CF nr. 60064-C12
  Pavilion C13 „beci“S_c = 35 mp, CF nr. 60064-C13
  Amenajări la terenDrum de piatră de râu - 15 mlÎmprejmuire sârmă ghimpată - 379 mlÎmprejmuire lemn - 42,2 mlPlatou de adunare - 200 mpRețele de iluminat aerian - 40 ml
  -----