HOTĂRÂRE nr. 787 din 16 iunie 2022privind aprobarea unor modificări și completări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Mehedinți, Vaslui, Constanța, Tulcea, Giurgiu, Iași și municipiul București, și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 27 iunie 2022  Având în vedere prevederile art. 2^1 și 2^2 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 288 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, ca urmare a reevaluării acestora conform prevederilor art. 2^1 și 2^2 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 2Se aprobă modificarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, ca urmare a reevaluării acestora conform prevederilor art. 2^1 și 2^2 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare, și a constatării unor suprafețe de teren în plus după finalizarea lucrărilor tehnice de cadastru și înscrierea în cartea funciară.  +  Articolul 3Se aprobă modificarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, ca urmare a reevaluării acestora conform prevederilor art. 2^1 și 2^2 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare, și a constatării unor suprafețe de teren în minus după finalizarea lucrărilor tehnice de cadastru și înscrierea în cartea funciară.  +  Articolul 4Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului 1950 aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 4, ca urmare a reevaluării conform prevederilor art. 2^1 și 2^2 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare, și dezmembrării acestuia pentru constituirea unui imobil nou, în urma reorganizărilor efectuate la nivel funcțional și administrativ în cadrul instituției militare.  +  Articolul 5Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a imobilului 3618, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 5, constituit prin dezmembrare din imobilul 1950 aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, în urma reorganizărilor efectuate la nivel funcțional și administrativ în cadrul instituției militare.  +  Articolul 6Se aprobă modificarea adresei poștale a imobilului 1950 aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 6, ca urmare a dezmembrării acestuia la cartea funciară.  +  Articolul 7Ministerul Apărării Naționale își va actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică și, împreună cu Ministerul Finanțelor, va opera modificările și completările intervenite în anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 8Anexele nr. 1-6*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.*) Anexele nr. 1-6 nu se publică, fiind clasificate potrivit legii.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul apărării naționale,
  Simona Cojocaru,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 16 iunie 2022.Nr. 787.-----