HOTĂRÂRE nr. 790 din 16 iunie 2022privind recunoașterea Asociației Editorilor din România ca fiind de utilitate publică
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 620 din 24 iunie 2022  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 38 și art. 39 alin. (1^1) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICSe recunoaște Asociația Editorilor din România, persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, cu sediul în municipiul București, Calea Plevnei nr. 96, bl. 10D.1, sc. A, et. 7, ap. 20, sectorul 1, România, ca fiind de utilitate publică.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul culturii,
  Lucian Romașcanu
  București, 16 iunie 2022.Nr. 790.----