HOTĂRÂRE nr. 794 din 16 iunie 2022privind actualizarea valorii de inventar și a datelor de identificare pentru un bun imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Agenției Naționale pentru Zootehnie "Prof. Dr. G.K. Constantinescu" și transmiterea unei părți din acesta în administrarea Oficiului de Studii Pedologice și Agrochimice Harghita din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 23 iunie 2022  Având în vedere prevederile art. 2^1 și 2^2 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 867 alin. (1) și art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum și al art. 288 alin. (1) și art. 299 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă actualizarea valorii de inventar și a datelor de identificare pentru un bun imobil din domeniul public al statului, aflat în administrarea Agenției Naționale pentru Zootehnie „Prof. Dr. G.K. Constantinescu“ din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă transmiterea în administrarea Oficiului de Studii Pedologice și Agrochimice Harghita a unei părți din bunul imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Agenției Naționale pentru Zootehnie „Prof. Dr. G.K. Constantinescu“, conform anexei nr. 2, destinat desfășurării activității curente și a activității de laborator.  +  Articolul 3Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit art. 2 se face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 4Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale își va actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică și, împreună cu Ministerul Finanțelor, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 5Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Adrian-Ionuț Chesnoiu
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 16 iunie 2022.Nr. 794.  +  Anexa nr. 1
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale bunului imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea
  Agenției Naționale pentru Zootehnie „Prof. Dr. G.K. Constantinescu“
  (CUI 4283511) din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale,
  pentru care se actualizează valoarea de inventar și datele de identificare
  Nr. M.F. Codul de clasificațiePersoana juridică ce administrează imobilulDenumirea imobiluluiAdresaDescrierea tehnicăValoarea de inventar - lei -
  35015 8.28.10Agenția Națională pentru Zootehnie „Prof. Dr. G.K. Constantinescu“Clădire ORSA + anexeRomânia, județul Harghita, localitatea Miercurea-Ciuc, str. Jigodin nr. 30Suprafața construită 3.268 mp Suprafața desfășurată 3.529 mp Regimul de înălțime P; P+M Suprafață teren 18.593 mp CF nr. 54188, CF nr. 54189, CF nr. 54190, CF nr. 54190-C1-U3, CF nr. 54190-C1-U4 Miercurea-Ciuc3.122.520
   +  Anexa nr. 2
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale părții din bunul imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea
  Agenției Naționale pentru Zootehnie „Prof. Dr. G.K. Constantinescu“ (CUI 4283511)
  care se transmite în administrarea Oficiului de Studii Pedologice și Agrochimice Harghita
  (CUI 4245577), unități aflate în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale
  Nr. M.F. Codul de clasificațiePersoana juridică ce administrează bunul imobilPersoana juridică la care se transmite bunul imobilDenumirea imobiluluiAdresaDescrierea tehnicăValoarea de inventar - lei -
  35015 8.28.10 (parțial)Agenția Națională pentru Zootehnie „Prof. Dr. G.K. Constantinescu“Oficiul de Studii Pedologice și Agrochimice HarghitaSediu OSPA HarghitaRomânia, județul Harghita, localitatea Miercurea-Ciuc, str. Jigodin nr. 30Suprafața construită 261 mp Suprafața utilă 223 mp Mansardă Suprafață teren 388 mp CF nr. 54190-C1-U4 Miercurea-Ciuc295.553
  -----