SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS din 10 iunie 2022privind "Ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltării de produse și servicii TIC inovative create de IMM-uri" în cadrul axei prioritare 2, prioritatea de investiție 2b "Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului electronic și a cererii de TIC", acțiunea 2.2.1 "Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere", apelul 3, din Programul operațional Competitivitate 2014-2020
EMITENT
  • MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE Nr. 918 din 14 iunie 2022
  • AUTORITATEA PENTRU DIGITALIZAREA ROMÂNIEI Nr. 2.118 din 10 iunie 2022
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 23 iunie 2022    SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS din 14 iunie 2022