HOTĂRÂRE nr. 21 din 22 iunie 2022privind numirea unor membri în Colegiul director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 22 iunie 2022  În temeiul prevederilor art. 23 alin. (2), art. 24 și ale art. 25 din Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare,Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICSe numesc membri ai Colegiului director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, pentru un mandat de 5 ani, următorii:1. domnul Babuș Radu;2. doamna Bănică Claudia-Cerasela.Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comună din 22 iunie 2022, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  VASILE-DANIEL SUCIU
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ALINA-ȘTEFANIA GORGHIU
  București, 22 iunie 2022.Nr. 21.-----