HOTĂRÂRE nr. 20 din 22 iunie 2022privind numirea unui membru în Comitetul de reglementare al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 22 iunie 2022  În temeiul prevederilor art. 67 din Constituția României, republicată, și ale art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICDomnul Iancu Iulian se numește, la data publicării în Monitorul Oficial al României a prezentei hotărâri, în funcția de membru în Comitetul de reglementare al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, pe locul devenit vacant prin demisia domnului Stănescu Alexandru din această funcție, pe durata rămasă a mandatului început la data de 21 decembrie 2021, potrivit Hotărârii Parlamentului României nr. 49/2021 privind numirea unui membru în Comitetul de reglementare al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.184 din 14 decembrie 2021.Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comună din 22 iunie 2022, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  VASILE-DANIEL SUCIU
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ALINA-ȘTEFANIA GORGHIU
  București, 22 iunie 2022.Nr. 20.----