HOTĂRÂRE nr. 18 din 22 iunie 2022pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 27/2021 privind constituirea Grupului PRO-America
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 22 iunie 2022  În temeiul prevederilor art. 10 din Regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului, aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 4/1992, republicat,Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICAnexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 27/2021 privind constituirea Grupului PRO-America, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 493 din 12 mai 2021, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:– domnul deputat Pambuccian Varujan, Grupul parlamentar al minorităților naționale, este desemnat membru în locul domnului deputat Grosaru Andi-Gabriel, neafiliat.Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comună din 22 iunie 2022, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  VASILE-DANIEL SUCIU
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ALINA-ȘTEFANIA GORGHIU
  București, 22 iunie 2022.Nr. 18.----