HOTĂRÂRE nr. 13 din 22 iunie 2022pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 25/2021 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 22 iunie 2022  În temeiul prevederilor art. 5 din Regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului, aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 4/1992, republicat,Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICAnexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 25/2021 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 496 din 13 mai 2021, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La punctul 36 - Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Slovacă, domnul deputat Ivan Bogdan-Gruia, Grupul parlamentar al PSD, este desemnat în calitatea de membru în locul domnului deputat Lungoci Dumitru-Lucian, Grupul parlamentar al PSD.2. La punctul 57 - Grupul parlamentar de prietenie cu Regatul Arabiei Saudite, domnul deputat Lungoci Dumitru-Lucian, Grupul parlamentar al PSD, este desemnat în calitatea de membru în locul domnului deputat Ivan Bogdan-Gruia, Grupul parlamentar al PSD.3. La punctul 75 - Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Indonezia, doamna deputat Thellmann Christine, Grupul parlamentar al PNL, este desemnată în calitatea de membru.Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comună din 22 iunie 2022, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  VASILE-DANIEL SUCIU
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ALINA-ȘTEFANIA GORGHIU
  București, 22 iunie 2022.Nr. 13.